Cộng đồng

Cộng đồng

Cộng đồng

Thông qua chương trình cho cộng đồng của chúng tôi, NCCommunity, chúng tôi cam kết xây dựng một Niagara mạnh mẽ hơn với các cộng sự, hàng xóm và bạn bè tận tâm của chúng tôi bằng cách hiểu biết và đáp ứng những người có nhu cầu. Chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ đáng chú ý cho những người tìm kiếm sự hỗ trợ, kiếm được sự tin tưởng và lòng trung thành với các đối tác cộng đồng và làm việc như một nhóm với các cộng sự của chúng tôi về các khuyến nghị của họ để đưa ra. Chúng tôi cũng tận dụng sự tham gia của cộng sự để tăng cường tác động, sự tham gia và tham gia của chúng tôi thông qua việc vận động tình nguyện và gây quỹ của United Way.

Vui lòng truy cập các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin: