Logo động lượng
Thẻ trung thành cốt lõi

 

game rio666 Động lực lợi ích cốt lõi

 • Kiếm điểm trạng thái
 • Slot Play/Table Game cung cấp
 • Kiếm Giải thưởng Thành tích Động lực
 • Kiếm và đổi đô la động lượng
 • Lời mời đến các sự kiện, chương trình khuyến mãi và giải đấu *
 • 24/7 Truy cập trực tuyến vào tài khoản
 • $ 2 đô la tiền mặt hoặc số tiền thời gian khi kiểm tra áo (theo mùa)
 • Giảm giá tại Grand Buffet và Chợ Buffet *
 • Kiếm ưu đãi thực phẩm *
 • Truy cập trước bán hàng độc quyền để chọn giải trí *
 • Vé miễn phí để giải trí *
 • Giá khách sạn giảm giá hàng ngày có sẵn
 • Ưu đãi khách sạn miễn phí *

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* Dựa trên chơi

Xin lưu ý, do các hạn chế, một số vị trí và tiện nghi này có thể không có sẵn vì các thuộc tính mở lại.

Tất cả các ưu đãi dựa trên chơi. Điều khoản và điều kiện chương trình động lực áp dụng. Tất cả các lợi ích dựa trên tính khả dụng. Việc mua lại những lợi ích này mà không cần chơi bổ sung sẽ dẫn đến việc xem xét trạng thái động lượng của bạn. Động lực đô la có thể được đổi ở các cửa hàng tham gia được phác thảo bởi Fallsview Casino Resort và Casino Niagara, một số hạn chế có thể được áp dụng. Quy tắc ở khách sạn áp dụng. Truy cập phòng chờ có thể bị hạn chế. Lợi ích thành viên của động lực là không thể chuyển đổi và có thể không được bán. Ban quản lý có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ chương trình này mà không cần thông báo trước. Lợi ích choi bai tien len là hợp lệ tại Fallsview Casino Resort và Casino Niagara chỉ.