biểu tượng đà
Đánh lửa thẻ khách hàng

 

Momentum Ignite lợi ích

 • Kiếm điểm trạng thái
 • Khe Play/Bảng las vegas casino Cung cấp
 • Nhận Giải thưởng Momentum Achievement
 • Kiếm và Đổi Đô-la Momentum
 • Kiếm được nhiều hơn 10% Momentum Dollars so với thành viên Core trên khe cắm và chơi bảng
 • Lời mời tham gia các sự kiện, Khuyến mãi và giải đấu *
 • Truy cập trực tuyến 24/7 vào tài khoản
 • Kiểm tra áo miễn phí tại Fallsview Casino và Casino Niagara (theo mùa)
 • Giảm giá tại Grand Buffet and Market Buffet *
 • Kiếm được ưu đãi thực phẩm *
 • Dòng ưu tiên Buffet
 • Miễn phí tự phục vụ
 • Quyền truy cập trước khi bán độc quyền để lựa chọn giải trí *
 • Vé miễn phí cho giải trí *
 • Giá khách sạn giảm giá hàng ngày
 • Ưu đãi khách sạn miễn phí *
 • Giảm 5% Dịch vụ Select SPA. Mon - Thứ Năm (Loại trừ có thể áp dụng)

Khước từ trách nhiệm:

* Dựa trên chơi

Xin lưu ý, do những hạn chế, một số địa điểm và tiện nghi này có thể không khả dụng khi chỗ nghỉ mở lại.

Tất cả các ưu đãi dựa trên chơi. Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Momentum được áp dụng. Tất cả các lợi ích dựa trên tình trạng sẵn có. Việc đổi lại những lợi ích này mà không cần chơi thêm sẽ dẫn đến việc xem lại tình trạng Momentum của bạn. Momentum Dollars có thể đổi tại các cửa hàng tham gia được nêu bởi Fallsview Casino Resort và Casino Niagara, một số hạn chế có thể áp dụng. Quy định lưu trú của khách sạn được áp dụng. Quyền sử dụng phòng chờ có thể bị hạn chế. Quyền lợi của hội viên Momentum không thể chuyển nhượng và có thể không được bán. Quản lý có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ chương trình này mà không cần thông báo. Quyền lợi chỉ áp dụng tại các địa điểm Fallsview Casino Resort và Casino Niagara.