Chỉ có 18+. BegambleAware.org - Chỉ trò chơi miễn phí - Chúng tôi không cung cấp dịch vụ đánh bạc tiền thật 18+, chỉ chơi miễn phí.
Cập nhật lần cuối vào qua

xổ số hôm qua Các điều khoản và điều kiện

1. Giới thiệu

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.

1.2 Bằng cách sử dụng otr6.com (được gọi sau đây là ‘Trang web này), bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này đầy đủ;Theo đó, nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được sử dụng Trang web này.

1.3 Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng trang web này;Bằng cách sử dụng trang web này hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn bảo đảm và đại diện cho chúng tôi rằng bạn ít nhất 18 tuổi.

1.4 Trang web này và bản sao, mã và nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền.Bất kỳ đạo văn nào của trang web này đều chống lại luật bản quyền và sẽ được theo đuổi bởi các chủ sở hữu của trang web này.

1.5 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không cung cấp bất kỳ dịch vụ đánh bạc trực tuyến tiền thật nào hoặc lưu trữ bất kỳ trò chơi riêng nào của nó.

1.6 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không khuyến khích đánh bạc tiền thật và yêu cầu bất cứ ai xem xét đánh bạc bằng tiền thật trực tuyến để kiểm tra luật liên quan đến cờ bạc trực tuyến trong khu vực / quốc gia của họ trước khi tham gia.

1.7 Bằng cách sử dụng otr6.com (được gọi là 'Trang web này' sau đây), bạn thừa nhận rằng liên kết hoặc nhúng các trò chơi của bên thứ ba (hoặc nội dung khác) hoặc sử dụng nhãn hiệu của công ty trên trang web này, không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với hoặc chứng thực của trang web này của chủ sở hữu thương hiệu hoặc người tạo của các trò chơi được liên kết/nhúng (hoặc nội dung khác).

1.8 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trách nhiệm của bạn là đảm bảo bạn tuân thủ luật đánh bạc do quốc gia / khu vực / khu vực / khu vực bạn sống. Nếu đánh bạc sòng bạc trực tuyến là bất hợp pháp trong khu vực hoặc quốc gia của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên Không sử dụng trang web này.

1.9 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này độc lập 100% và không được chứng thực, phê duyệt hoặc liên kết với Aristocrat Technologies Inc, Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, Aristocrat Leisure Industries Pty Ltd hoặc Product Madness Inc.

1.10 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không được xác nhận hoặc phê duyệt bởi bất kỳ công ty hoặc trò chơi nào được giới thiệu trên trang web.

1.11 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng việc liên kết hoặc nhúng các trò chơi bên thứ ba bên ngoài (hoặc nội dung khác), việc viết các đánh giá về trò chơi và viết đánh giá của các công ty trên trang web này không nhằm ám chỉ rằng trang web này là: - có chất lượng tương tự như hoặc là một phần mở rộng của các công ty hoặc dịch vụ nổi bật - được xác nhận hoặc phê duyệt bởi bất kỳ công ty nổi bật hoặc trò chơi của họ - được cung cấp bởi bất kỳ công ty nổi bật hoặc liên kết với các công ty hoặc trò chơi của họ.

1.12 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng tất cả các trò chơi được liên kết hoặc nhúng trên trang web này chỉ được liên kết hoặc nhúng trong chế độ demo. Chúng không thể được chơi vì tiền thật hoặc được sử dụng để có được tín dụng cho các trò chơi trực tuyến khác trong hình thức này.

1.13 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc nội dung của các trang web/trò chơi bên ngoài được liên kết hoặc nhúng trên trang web này. Vui lòng liên hệ với các trang web bên ngoài để biết câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến nội dung của họ.

1.14 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính hợp pháp của các trang web bên ngoài và bằng cách sử dụng các liên kết trên trang web này để truy cập các trang web riêng biệt này, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng áp dụng cho các trang web đó.

2. Nội dung trên trang web này

2.1 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này độc lập 100% và không liên kết hoặc được chứng thực bởi bất kỳ công ty trò chơi hoặc trò chơi nào được giới thiệu trên trang web này.

2.2 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không được chứng thực, phê duyệt hoặc liên kết với Aristocrat Technologies Inc, Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, Aristocrat Leisure Industries Pty Ltd hoặc sản phẩm Madness Inc. từ chối trách nhiệm đầy đủ.

2.3 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng việc liên kết hoặc nhúng các trò chơi hoặc sử dụng nhãn hiệu của công ty trên trang web này, không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với hoặc chứng thực của trang web này bởi chủ sở hữu thương hiệu hoặc người tạo của các trò chơi được liên kết hoặc nhúng.

2.4 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trong khi trang web này liên kết hoặc nhúng các trò chơi bên ngoài và viết các đánh giá và thông tin về các công ty trò chơi và trò chơi, trang web này không có ý định ngụ ý rằng đó là:
- Cùng chất lượng với hoặc là một phần mở rộng của các trò chơi đặc trưng hàng hóa hoặc dịch vụ
- Được xác nhận hoặc chấp thuận bởi bất kỳ công ty nổi bật hoặc trò chơi của họ
- Được cung cấp bởi bất kỳ công ty nổi bật hoặc liên kết với các công ty hoặc trò chơi của họ.

2.5 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng các trò chơi được liên kết hoặc nhúng trên trang web này không được xuất bản hoặc lưu trữ bởi trang web này, thay vào đó chúng được xuất bản và lưu trữ bởi các trang web bên ngoài, bên thứ ba.

2.6 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng liên kết hoặc nhúng bên thứ ba, nội dung bên ngoài như trò chơi không cấu thành sự chứng thực hoặc phê duyệt của các bên thứ ba bên ngoài đó, các công ty sản xuất các trò chơi hoặc các công ty sở hữu bất kỳ thương hiệu nào được liên kết với các trò chơi.

2.7 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính hợp pháp của nội dung của các trò chơi bên ngoài được liên kết hoặc nhúng hoặc cho các liên kết tiếp theo trong Nội dung này. Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu trang web bên ngoài để biết câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến nội dung của họ.

2.8 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trong khi trang web này chấp nhận quảng cáo từ các bên thứ ba, trang web này không có kết nối với các bên thứ ba này ngoài các giao dịch quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính hợp pháp của nội dung của các trang web này hoặc cho các liên kết tiếp theo trên các trang web của bên thứ ba này.

2.9 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp hoặc nội dung của các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi (xem 2.8). Trang web này không chấp nhận trách nhiệm đối với bạn đối với bất kỳ tổn thất nào (tài chính hoặc nói cách khác) phát sinh từ việc bạn sử dụng các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với trang web bên ngoài để biết câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của họ.

2.10 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn không thể chơi trò chơi bằng tiền thật hoặc để có được tín dụng cho các trò chơi trực tuyến khác trên trang web này.

2.11 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không tha thứ hoặc khuyến khích đánh bạc tiền thật tại các sòng bạc trực tuyến.

2.12 Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng trang web này không nhắm vào bất kỳ quốc gia hoặc khu vực cụ thể nào, nó dành cho đối tượng trên toàn thế giới, những người phù hợp với các hướng dẫn điều khoản và điều kiện đầy đủ của chúng tôi (6.5).

2.13 Nội dung bằng văn bản trên trang web này là tài sản bản quyền duy nhất của trang web này và không được sao chép trên bất kỳ trang web nào khác. Bất kỳ trang web nào được tìm thấy nhân đôi nội dung ban đầu của chúng tôi sẽ được tìm thấy trong vi phạm các điều khoản của chúng tôi và sẽ được theo đuổi một cách hợp pháp. Nội dung có thể không được dịch thông qua một công cụ dịch thuật và được sử dụng để điền vào các trang web trái phép khác.

2.14 Hình ảnh sáng tác trên trang web này là tài sản bản quyền duy nhất của trang web này và không được sao chép trên bất kỳ trang web nào khác. Bất kỳ trang web nào được tìm thấy nhân đôi nội dung ban đầu của chúng tôi sẽ được tìm thấy trong vi phạm các điều khoản của chúng tôi và sẽ được theo đuổi một cách hợp pháp.

2.15 Đặt hàng và phân loại trò chơi trên trang web này là tài sản bản quyền duy nhất của trang web này và không được sao chép trên bất kỳ trang web nào khác. Bất kỳ trang web nào được tìm thấy nhân đôi nội dung ban đầu của chúng tôi sẽ được tìm thấy trong vi phạm các điều khoản của chúng tôi và sẽ được theo đuổi một cách hợp pháp.

2.16 Mã được sử dụng để tạo trang web này là thuộc tính duy nhất của trang web này. Sao chép cơ sở mã này bị nghiêm cấm. Bất kỳ trang web nào được tìm thấy nhân đôi cơ sở mã của chúng tôi sẽ được tìm thấy trong vi phạm các điều khoản của chúng tôi và sẽ được theo đuổi một cách hợp pháp.

3. Sử dụng chấp nhận được

3.1 Bạn không được:

.

(b) sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại;

. Phần mềm máy tính độc hại;

(d) Sử dụng nội dung trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại. Nội dung được sản xuất và cung cấp cho mục đích giải trí. Bất kỳ người nào được phát hiện đã nhân đôi hoặc sao chép nội dung trên trang web này để hiển thị trên một trang web trái phép sẽ được các luật sư của chúng tôi liên hệ ngay lập tức và sẽ được theo đuổi để bồi thường tài chính cho hành động của họ;

. Bạn không được giải quyết, thiết kế lại hoặc tháo rời tài liệu trang web và bạn phải đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được dán vào tài liệu trang web;

. hoặc phá hủy bất kỳ bản sao của tài liệu trang web bạn đã thực hiện.

4. Bảo hành giới hạn

4.1 Chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện:

(a) tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin được công bố trên trang web này;

(b) rằng tài liệu trên trang web này được cập nhật; hoặc

(c) rằng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên trang web sẽ vẫn có sẵn.

4.2 Chúng tôi có quyền ngừng hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ của trang web này và để ngừng xuất bản trang web này, bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo hoặc giải thích; và tiết kiệm trong phạm vi được cung cấp rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc thanh toán nào khác khi ngừng hoặc thay đổi các dịch vụ của trang web này hoặc nếu chúng tôi ngừng xuất bản trang web.

5. Hạn chế và loại trừ trách nhiệm pháp lý

5.1 Trong phạm vi trang web này và thông tin và dịch vụ trên trang web này được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ bản chất nào.

5.2 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ tổn thất nào (tài chính hoặc nói cách khác) phát sinh từ bất kỳ sự kiện hoặc sự kiện nào do việc sử dụng trang web này.

5.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ khoản lỗ kinh doanh nào, bao gồm (không giới hạn) tổn thất hoặc thiệt hại về lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sử dụng, sản xuất, tiết kiệm dự kiến, kinh doanh, hợp đồng, cơ hội thương mại hoặc thiện chí.

5.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ tổn thất hoặc tham nhũng nào của bất kỳ dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào.

5.6 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả.

5.7 Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có lợi ích trong việc hạn chế trách nhiệm cá nhân của các sĩ quan, giám đốc và nhân viên của chúng tôi và, liên quan đến lợi ích đó, bạn thừa nhận rằng chúng tôi là một thực thể trách nhiệm hữu hạn; Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không mang bất kỳ khiếu nại cá nhân nào chống lại các sĩ quan, giám đốc hoặc nhân viên của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu liên quan đến Trang web hoặc các Điều khoản và Điều kiện này.

6. Nghĩa vụ của bạn với tư cách là người dùng

Bạn đại diện và bảo đảm rằng:

6.1 Bạn đã trên 18 tuổi.

6.3 Bạn hoàn toàn hiểu rằng hoàn toàn và chỉ có trách nhiệm của bạn để hỏi và đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật áp dụng cho bạn bằng cách tham gia vào các trò chơi của bên thứ ba được liên kết / nhúng trên trang web này;

6.4 Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web này cho mục đích tham gia vào các trò chơi bên thứ ba được nhúng hoặc liên kết bên ngoài và không phải vì bất kỳ lý do tài chính hay lý do nào khác, sự tham gia của bạn vào việc chơi các trò chơi bên thứ ba được lưu trữ bên ngoài này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt trong Năng lực phi chuyên nghiệp cá nhân của bạn chỉ vì lý do giải trí và giải trí;

6.5 Mặc dù trang web này không cung cấp bất kỳ dịch vụ đánh bạc trực tuyến tiền thật nào hoặc lưu trữ bất kỳ trò chơi riêng nào của riêng mình Các quy tắc liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Thông tin về các Tác giả

George Anderson
Tác giả George, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp pokies và sòng bạc trên khắp nước Úc và New Zealand. Thích nghiên cứu các trò chơi Pokies mới trên khối và theo dõi các thông báo từ các nhà cung cấp hàng đầu về các bản phát hành sắp tới của họ. Ngay khi một trò chơi Pokie thú vị mới xuất hiện trên radar của anh ấy, George sẽ ở đó để kiểm tra và đưa cho bạn tin sốt dẻo trước bất kỳ ai khác và nói với bạn về tất cả các trang web sòng bạc có thể chơi trò chơi mới nhất. Trước buổi biểu diễn này, George làm việc với tư cách là người thử nghiệm trò chơi Pokie, biến anh thành một ứng cử viên lý tưởng cho thể loại công việc này. Anh ta cũng là một người yêu động vật và là chủ sở hữu tự hào của ba con chó.